Mang sự "mềm mại"
đến cho con người và trái đất

Giới thiệu về Gunze Plastics & Engineering Việt Nam

Gunze Plastics & Engineering Việt Nam là nhà máy sản xuất màng co tại Việt Nam,
được đầu tư bởi Gunze Limited với bề dày lịch sử hàng trăm năm tại Nhật Bản

Xem thêm