ให้ความสบาย
ต่อโลกและผู้คน

สำหรับกันเซพลาสติก และวิศวกรรมเวียดนาม

บริษัทกันเซพลาสติก และวิศวกรรมเวียดนามจำกัด & เป็นผู้ผลิตฟิล์มหดรัดรูปในประเทศเวียดนาม
ซึ่งได้รับการลงทุนจากบริษัทกันเซญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานมาหลายร้อยปี

เพิ่มเติม