Dự án test nhãn tại Gunze

  • So sánh hiệu suất của màng co Fancywrap HIT và màng co hiện tại của khách hàng. Gunze sẽ kiểm tra khả năng co ngót của Fancywrap HIT và màng co hiện tại của khách hàng (PET, PVC, vv…) để đề xuất các giải pháp tốt hơn.
  • Điều tra nguyên nhân các vấn đề hiện tại với nhãn màng co của khách hàng. Gunze sẽ kiểm tra độ co ngót với các chai của khách hàng và tìm ra nguyên nhân gốc rễ (Nhăn, khả năng co theo chiều TD kém, bề mặt co xấu với đường hầm khí nóng,.vv.).
Nhấp vào đây để biết thêm thông tin

Gunze Plastics & Engineering of Vietnam Co., LTD.