แผนงานทดสอบฉลากหดรัดรูป

  • เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไฮบริด กับประเภทฟิล์มปัจจุบันของคุณ กันเซจะทดสอบการหดตัวของไฮบริด และฟิล์มหดปัจจุบันของคุณ (PET, PVC ฯลฯ…) และเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าให้กับคุณ
  • เพื่อตรวจสอบสาเหตุปัญหาปัจจุบันของคุณ
    กันเซจะทดสอบการหดตัวด้วยบรรจุภัณฑ์ของคุณและค้นหาสาเหตุที่แท้จริง (ริ้วรอย, การหดตัวในทิศทาง TD ลดลง, ลักษณะหดตัวไม่ดีด้วยอุโมงค์ลมร้อน,..)
โปรดกดที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Gunze Plastics & Engineering of Vietnam Co., LTD.